Pyssla mera! Rotating Header Image

Hobbyverksamhet

ArtFire – sälj hantverk på nätet

ArtFire är som en stor butik fylld med handtillverkade produkter!
Vem som helst i världen kan bli medlem och lägga upp sina produkter och sälja dom.
Säljer man vintage produkter eller material att vara kreativ med kan man också öppna en butik på ArtFire.

Att bli medlem är gratis och man får då tillgång till ett antal basfunktioner. Vill man bli så kallad PRO-medlem så kostar det $9.95/månad. Det är inget krav att bli PRO, utan det kan gå alldeles utmärkt att bara ha ett BASIC-konto.
Som med alla andra ställen där man säljer så handlar det om hur mycket man själv drar folk till sin butik.
Kom ihåg att svensk lag gäller, även om själva försäljningsstället är lokaliserat utomlands. Så klart kan du börja med detta om du endast har ditt hantverk som hobby.

Hobbyverksamhet

För att det skall räknas som hobby så skall sysselsättningen dels vara något man gör på sin fritid och dels inte vara den huvudsakliga försörjningen.
Exempel på hobbyverksamhet kan vara hemslöjd, biodling, fiske eller kulturell verksamhet.
Om man får ett överskott på sin verksamhet skall man betala skatt på det.

Hobbyverksamheten deklareras i din vanliga deklaration, inkomstdeklarationen, som lämnas in i maj varje år. Hobbyverksamheten som sådan deklareras på blankett T2. Har man flera olika hobbyverksamheter skall var och en deklareras på en egen blankett.

Varje år i hobbyverksamheten räknas för sig. Om man avslutade förra årets hobbyverksamhet med underskott så börjar man inte detta året på minus utan från noll igen.

För att en kontroll av deklarationen skall kunna göras är man skyldig att spara anteckningar, räkningar, kvitton och annat som rör verksamheten. Dessa skall sparas i minst 7 år.
Om hobbyverksamheten visar underskott, dvs man spenderar mer än man tjänar in, behöver man inte deklarera verksamheten. Men det är ändå viktigt att spara alla papper och dylikt eftersom man får ”spara” underskottet och göra avdrag mot framtida överskott.

Utgifterna man får göra avdrag för är de som man haft i verksamheten och som man betalat under året (1 jan-31 dec ett och samma år). Om man har utgifter för en marknad där man inte sålde något så får man ta med dessa utgifter. Exempel på utgifter kan vara bordshyra på marknad, transportkostnader, inköp av material eller inköp av skyltmaterial.

Underskott sparas i max 5 år. I deklarationen man gör i maj 2007 är för inkomster år 2006 och där får man använda underskott från 2001 eller senare. Har man underskott kvar från 2000 eller tidigare så faller dessa bort.
Eftersom man inte får göra några avdrag i inkomstdeklarationen för de underskott man kan tänkas ha, så får man heller inte kvitta tidigare års underskott med högre belopp än vad som motsvarar det årets överskott. Man slutar alltid på noll, aldrig minus.

Exempel:
Så här kan det se ut

2000
2001 
2002 
2003 
2004 
2005
2006
underskott underskott  underskott  underskott överskott underskott underskott -5000
-3000
-2000
-1000
+2500
-2000
-1000
Eftersom den här hobbyverksamheten går med minus, underskott, under åren 2000-2003 så finns det inget att kvitta dem mot. Observera att man inte lägger ihop dessa summor till en klumpsumma. Varje underskott hör ihop med sitt egna årtal.
2004 går man dock med plus, ett överskott med 2500 kr. Då kan man utnyttja 2500 kr av underskottet på 5000 kr från år 2000. 2005 går man med minus igen. Detta betyder att det underskott man har kvar från år 2000 inte kan användas och vid nästkommande år så är underskottet för gammalt (äldre än 5 år). Detta betyder att detta underskott faller bort eftersom det inte kan sparas längre.
Eftersom år 2006 också ger underskott händer detsamma för underskottet som är kvar från 2001. Det kan inte nyttjas och blir nästkommande år för gammalt.

Om man köper en maskin eller annan utrustning där inköpspriset överstiger 5000 kr får man inte dra av hela den summan direkt. Istället får man dra av en mindre summa varje år som maskinen beräknas användas.
Exempel:
Man köper en symaskin för 8400 kr. Den beräknas hålla i 6 år.
8400 / 6 = 1400 kr
Under de kommande 6 åren får man dra av 1400 kr som utgift för symaskinen.

Den skatt man betalar är så kallade egenavgifter. Eftersom egenavgifterna är en utgift i hobbyverksamheten får man dra av denna utgift från överskottet. Den exakta summan av egenavgifterna är dock inte känd vid deklarationstillfället utan den siffran kommer på slutskattebeskedet.
För att man ändå skall få göra ett avdrag, får man göra ett så kallat schablonavdrag. Den får vara högst 25 %.
I kommande års deklarationer måste man göra en avstämning, dvs lägg till schablonavdraget och dra sedan ifrån de verkliga egenavgifterna.

Exempel:
2006 års deklaration

Överskott hobbyverksamhet 4000 kr
Schablonavdrag (25% av 4000 kr) -1000 kr
   3000 kr
2007 års deklaration
Överskott hobbyverksamhet 8000 kr
Schablonavdrag förgående år  +1000 kr
  9000 kr
Egenavgifter enligt slutskattebesked -1052 kr
  7948 kr
Schablonavdrag (25 % av 7948 kr) -1987 kr
   5961 kr

 
Moms redovisas i allmänhet inte för inkomster som hör till hobbyverksamheten.
När omsättningen av näringsliknande hobbyverksamhet överstiger 30 000 kr per år är man skyldig att betala moms.

Källa: Skatteverkets broschyr om Hobbyverksamhet

Andra intressanta länkar:
Blankett T2
Momsboschyren
Skatteuträkningsbroschyren